Ibanez GRG7221 7-String Solid Body White

  • $199.99